Search
Close this search box.

Terreininrichting Estate Johannesburg

Voor deze private woonwijk in Johannesburg op circa 65 hectare maakte Optahome naast het ontwerp van ca. 1000 woningen een compleet inrichtingplan.

We waren verantwoordelijk voor de verkaveling en spreiding van woningtypes, de wijkindeling en routing en de positionering van ondersteunende functies op de Estate zoals een clubhouse en winkelruimtes.

Uitgangspunt voor het inrichtingsplan vormde de natuurlijke glooing van het terrein, en een centraal in het gebied gelegen ‘green river’, welke alleen in het regenseizoen onderloopt. Deze zone moet om deze reden onbebouwd blijven. Op de hellingen rondom de green river zijn alle woningen en buitenruimtes georiënteerd op deze vallei. Alle woningen zijn in kleine buurten onderverdeeld, waarin ca. 20-50 woningen zijn gelegen. Hierdoor blijft de wijk ondanks de grootte overzichtelijk voor bewoners en bezoekers. Speciale aandacht is uitgegaan naar een groene inrichting en prettige wandelroutes door de hele wijk, tussen de groene plekken in de wijk waar recreatie en sport mogelijk is.

Voor een aantal omliggende gebieden, in totaal een gebied van circa 150 hectare is een masterplan gemaakt voor de transformatie van voormalig agrarisch gebied naar een woonfunctie. Hierbij is de natuurlijke glooiing van het landschap en het maken van overzichtelijke buurten het uitgangspunt geweest.

Meer informatie over Country Gardens Estate: https://www.countrygardens.estate/

De bouw en de ontwikkeling is inmiddels volledig overgedragen aan www.maxxliving.com

Meer projecten